Jak obliczyć początek ciąży?

Jak określa się początek ciąży?

Początek ciąży to czas gdy przyszła mama stawia sobie wiele pytań. Na początku próbuje oszacować, kiedy urodzi się dziecko. Dokładne ustalenie dnia zapłodnienia, który jest właściwym początkiem ciąży nie jest łatwe, a właśnie znajomość tej daty umożliwia precyzyjne wyznaczenie terminu porodu. Jest to ważne przede wszystkim dla samej kobiety, aby mogła wiedzieć kiedy spodziewać się rozwiązania, a także dla bezpieczeństwa jej dziecka.

Jak określić początek ciąży?

Lekarze określają początek ciąży i termin porodu na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki. To właśnie ostatnia miesiączka jest dla lekarza jedynym możliwym wyznacznikiem początku ciąży, która tak na prawdę zaczyna się około dwóch tygodni później – wiek biologiczny.

Dokładny wiek płodu określa wiek „zapłodnieniowy”, który jest liczony od momentu, gdy rzeczywiście miało miejsce poczęcie. Jest co najmniej dwa tygodnie krótszy od wieku ciążowego, więc gdy lekarz mówi na przykład o dwunastym tygodniu ciąży, znaczy to, że poczęcie miało miejsce dziesięć tygodni temu.

Początek ciąży a obliczenie daty porodu

W codziennej praktyce lekarskiej termin porodu określa tzw. reguła Naegelego, tj, licząc czas trwania ciąży od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Wg tej reguły obliczanie terminu porodu wygląda tak: data pierwszego dnia ostatniej miesiączki – trzy miesiące + 7 dni + jeden rok = data porodu

Zdarza się, że kobieta wie kiedy mogło dojść do zapłodnienia, wówczas termin porodu może obliczyć inaczej: termin poczęcia - 7 dni - 3 miesiące+ 1 rok = data porodu.

Obecnie większą pewność co do momentu rozpoczęcia ciąży daje badanie ultrasonograficzne, które powinno być przeprowadzone między 11 a 14 tygodniem ciąży, aby było najbardziej wiarygodne.

Przeprowadzone obliczenia wyznaczają tzw. średni czas trwania ciąży. Rzeczywisty czas jej trwania może być indywidualnie zróżnicowany i uwarunkowany uzyskaniem przez dziecko takiego wieku biologicznego, który pozwala mu na samodzielne życie poza organizmem matki. W rzeczywistości poród może odbyć się 2 tygodnie wcześniej lub 2 tygodnie później, a jedynie 5% kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie.

Ile trwa ciąża?

Potocznie podaje się, że ciąża trwa 9 miesięcy, ale nie jest to precyzyjne określenie. W literaturze można znaleźć informacje o tym, że ciąża trwa 10 miesięcy księżycowych, a każdy miesiąc księżycowy to 28 dni. Dokładne obliczenie czasu trwania ciąży zależy od sposobu ustalenia jej początku. Ciąża liczona od dnia zapłodnienia, trwa 266 dni, czyli 38 tygodni lub 9,5 miesiąca księżycowego, natomiast liczona od pierwszego dnia ostatniej miesiączki jest dłuższa i wynosi około 280 dni, co odpowiada 40 tygodniom lub 10 miesiącom księżycowym. Wygodnym uproszczeniem jest podział całego okresu ciąży na trzy trymestry, aby podkreślić główne etapy rozwoju dziecka. Pierwszy trymestr trwa od 1 do końca 13 tygodnia. To okres dynamicznego rozwoju w którym z dwóch komórek powstaje nowy organizm. Drugi trymestr to 14-27 tydzień ciąży. Następuje wtedy dojrzewanie i doskonalenie się istniejących już narządów. Trzeci trymestr liczony jest od 28 tygodnia ciąży do porodu. To czas kiedy następuje ostateczny rozwój fizyczno-emocjonalny i nabywanie zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki.


Oprac. Agata Opiela
Konsultacja specjalistyczna dr n. med. Marek Gogacz, specjalista ds. ginekologii i położnictwa

Niniejszy artykuł stanowi wyraz osobistych przekonań jego autora i nie zastąpi indywidualnej porady specjalisty. Przed podjęciem decyzji w Państwa sprawie zalecamy konsultacje ze specjalistą w danej dziedzinie

Ciąża tydzień po tygodniu

I TRYMESTR

II TRYMERSTR

III TRYMESTR

1 tydzień ciąży
2 tydzień ciąży
3 tydzień ciąży
4 tydzień ciąży
5 tydzień ciąży
6 tydzień ciąży
7 tydzień ciąży
8 tydzień ciąży
9 tydzień ciąży
10 tydzień ciąży
11 tydzień ciąży
12 tydzień ciąży
13 tydzień ciąży
14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży
16 tydzień ciąży
17 tydzień ciąży
18 tydzień ciąży
19 tydzień ciąży
20 tydzień ciąży
21 tydzień ciąży
22 tydzień ciąży
23 tydzień ciąży
24 tydzień ciąży
25 tydzień ciąży
26 tydzień ciąży
27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży
29 tydzień ciąży
30 tydzień ciąży
31 tydzień ciąży
32 tydzień ciąży
33 tydzień ciąży
34 tydzień ciąży
35 tydzień ciąży
36 tydzień ciąży
37 tydzień ciąży
38 tydzień ciąży
39 tydzień ciąży
40 tydzień ciąży

Produkty powiązane z artykułem