Reklamacje

 

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z   gwarancji   producenta  (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z   rękojmi  (jeżeli towar ma wadę). Jeśli chcesz dokonać zwrotu - odstąpić od Umowy zapoznaj się z informacjami dostępnymi  w tym miejscu.

Formularz reklamacyjny możesz pobrać w tym miejscu:
 

GWARANCJA PRODUCENTA

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację, a nie sklep internetowy smyk.com. 
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

Zależy Ci na czasie? Reklamację złóż bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta. Jest to bardzo szybkiproces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 


Życzysz sobie byśmy w Twoim imieniu zwrócili się do gwaranta? 
Przekaż nam produkt wraz formularzem reklamacyjnym zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej w sekcji "Gdzie zgłosić reklamację?". Proces reklamacji wydłuży się o czas jaki potrzebujemy na przekazanie produktu do serwisu i pozyskaniu go po rozpatrzeniu zgłoszenia.
 

 


RĘKOJMIA

Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić, jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przyjmiemy i rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Potrzebujemy do tego produktu, który chcesz zareklamować, wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu towaru w sklepie smyk.com – np. fakturę. Prosimy też o określenie oczekiwań - obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad.

Gdzie zgłosić reklamację?

Reklamowany produkt możesz przynieść do dowolnego Sklepu Smyk lub odesłać go bezpośrednio do naszego magazynu (adres poniżej):

SMYK - Dział Reklamacji i Zwrotów
ul. Jędrzejowska 43
93-636 Łódź
z dopiskiem "Reklamacja".


Rozpatrzenie reklamacji 

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). 
W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Uprzejmie informujemy, że Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach  lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: