Regulamin promocji „wybrane zabawki do -50%” w dniach 4.05-15.05.2021

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w  sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych w których prowadzony jest handel detaliczny, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”). Promocja trwa od 04.05.2021 do 15.05.2021. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z promocji.

  2. Promocja „Wybrane zabawki do  – 50%” przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com

  3. Promocją objęte są wybrane, specjalnie oznaczone, zabawki („Zabawki”).

  4. W ramach promocji ceny Zabawek zostają obniżone.

  5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz na stronie smyk.com z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.

  6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą, kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

  7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

  8. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.

  9. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

  10. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.