Kiedy i jak zapisać dziecko do przedszkola? Dlaczego warto?

kiedy-i-jak-zapisac-dziecko-do-przedszkolaRodzice maluchów często zastanawiają się, kiedy jest najlepszy moment, aby zapisać dziecko do przedszkola. Niektóre placówki przyjmują już 2,5-letnie dzieci, jednak czy jest to odpowiedni moment, aby maluch dołączył do grona przedszkolaków? Może lepiej zaczekać, aż podrośnie, albo zostawić go pod opieką niani lub babci i zapisać dopiero do zerówki?

 

Kiedy posłać dziecko do przedszkola? Czy wiek to jedyne kryterium, jakie powinniśmy brać pod uwagę?

Wiele trzylatków jest już gotowych na to, aby zostać przedszkolakami, nie jest to jednak reguła. Dlatego zanim zapiszemy dziecko do przedszkola, warto zastanowić się nad jego dojrzałością przedszkolną. Składają się na nią:

 • umiejętność sygnalizowania swoich potrzeb, wyrażania uczuć oraz słuchania i rozumienia dorosłych,
 • właściwe zachowanie wobec rówieśników i dorosłych (umiejętność zabawy w grupie i czekania na swoją kolej, dziecko wie, że nie może bić innych dzieci, zabierać im zabawek itp.),
 • świadomość konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad higieny osobistej, samodzielne jedzenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, ubieranie się i rozbieranie (z niewielką pomocą osoby dorosłej), sprzątanie po zabawie,
 • ciekawość świata, otwartość na działania plastyczne i muzyczne.
 • Jeśli maluch wyraźnie nie jest jeszcze gotowy na to, aby zostać kilka godzin w przedszkolu, lepiej będzie, aby przez jakiś czas dalej opiekowała się nim mama, babcia czy niania. Być może kolejne miesiące przyniosą zmiany, dzięki którym malec lepiej odnajdzie się w przedszkolnej grupie. W tym czasie warto zadbać o odpowiednią stymulację rozwoju dziecka, zarówno w strefie psychicznej, jak i fizycznej, oraz o regularny kontakt ze stałą grupą rówieśniczą.

  Gdy nie ma jednak przeciwwskazań ku temu, by smyk został przedszkolakiem, nie warto odwlekać tej decyzji w czasie. Główne korzyści wynikające z uczęszczania do przedszkola, to:

  - nauka współdziałania w grupie oraz czerpania radości z relacji z innymi dziećmi i dorosłymi,

  - rozwój umysłu dziecka, stwarzanie możliwości do zdobywania wiedzy i poznawania świata,

  - stwarzanie wielu okazji do rozwoju ruchowego, rozwoju mowy oraz kreatywności,

  - przygotowanie do nauki w szkole,

  - trening umiejętności społecznych i empatii,

  - przedszkole to także mnóstwo okazji do dobrej zabawy, samodzielnej i w grupie, w sali i na świeżym powietrzu, podczas której można rozładować nadmiar energii.

  Posyłając do przedszkola trzylatka, pamiętajmy, aby w miarę możliwości dziecko przebywało tam jak najkrócej. Idealnie byłoby, aby malec przychodził do przedszkola na 5–6 godzin, a resztę dnia spędzał w domu. Jeśli jednak dziecko musi zostać w przedszkolu dłużej, pamiętajmy, aby późne popołudnie i wieczór poświęcić na wspólną zabawę i bycie razem.

  Od kiedy dziecko może chodzić do przedszkola? Jaka jest dolna granica wieku?

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3. do maksymalnie 7. roku życia. Nie oznacza to jednak, że trzeba czekać, aż malec skończy 3 lata. Smyk może zostać przedszkolakiem od września danego roku kalendarzowego, w którym ukończy 3 latka. Liczy się zatem rocznik, a nie dokładny wiek malucha.

  W wyjątkowych sytuacjach do publicznego przedszkola można zapisać malca, który ma skończone 2,5 roku. Takie dziecko musi być gotowe do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej oraz samodzielne. O wcześniejsze przyjęcie malucha do przedszkola mogą ubiegać się rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, oraz takie, których starsze dziecko uczęszcza do danego przedszkola. Specjalne grupy dla dzieci, które skończyły 2,5 roku, oferują często przedszkola niepubliczne. Dla młodszych malców należy szukać miejsca w żłobkach.

  Publiczne czy niepubliczne? Do jakiego przedszkola zapisać dziecko? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze?

  Przedszkola publiczne, czyli tzw. państwowe, finansowane są przez gminę lub samorząd. W takich placówkach 5 godzin dziennie musi być przeznaczone na realizację podstawy programowej. Są to godziny całkowicie bezpłatne i rodzice nie powinni ponosić żadnych innych kosztów niż opłata za wyżywienie i za przebywanie dziecka w placówce w dodatkowych godzinach oraz, ewentualnie, za dodatkowe zajęcia.

  Przedszkola niepubliczne mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, firmy, fundacje czy stowarzyszenia. Nie mają ustalonej konkretnej liczby godzin wyznaczonych na realizację edukacji przedszkolnej. Przedszkola prywatne zazwyczaj oferują bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Ponadto często są ukierunkowane. Można znaleźć placówki o profilu sportowym, językowym czy artystycznym, prowadzone w duchu idei Montessori czy edukacji daltońskiej. Ponadto większość przedszkoli publicznych jest otwarta dłużej niż publiczne, niektóre nawet w okresie wakacyjnym.

  Zarówno przedszkola publiczne, jak i niepubliczne podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej, które czuwa nad realizacją programu nauczania i kwalifikacjami nauczycieli, oraz Sanepidu sprawdzającego wyposażenie przedszkola i jego warunki higieniczne.

  Na pytanie, które z tych rozwiązań będzie lepsze, muszą sobie odpowiedzieć sami rodzice. Wszystko zależy od ich oczekiwań wobec placówki, potrzeb rodziny czy zasobności domowego budżetu. Zastanawiając się nad wyborem konkretnego przedszkola, dobrze jest zasięgnąć rady rodziców dzieci, które tam uczęszczają. Można również poszukać opinii w Internecie oraz wśród znajomych. Warto także przejść się do wybranych przedszkoli, aby porozmawiać z dyrektorem i przyszłym wychowawcą dziecka, obejrzeć budynek od środka, przyjrzeć się funkcjonowaniu przedszkola i poczuć atmosferę, która w nim panuje.

  Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli państwowych? O jakich formalnościach warto pamiętać?

  Do wielu przedszkoli niepublicznych można zapisać dziecko właściwie w dowolnym momencie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku placówek publicznych. Aby trzylatek dostał się do przedszkola, należy w wyznaczonym terminie złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli nie wyrobimy się w podanym terminie, szanse dziecka na dostanie się do przedszkola zostaną w zasadzie przekreślone.

  Oto przybliżony harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 • Na początku roku kalendarzowego należy wybrać odpowiadające nam przedszkola. Warto poświęcić trochę czasu na dokładne rozeznanie, aby wybrać miejsce, które wydaje nam się najkorzystniejsze, oraz kilka innych, które bierzemy pod uwagę, jeśli dziecko nie dostanie się do przedszkola pierwszego wyboru. Dobrze jest, aby przedszkole było korzystnie zlokalizowane, a system wartości, jakim się kieruje, był spójny z poglądami i stylem wychowania rodziców.
 • Następnie należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola. Zaznaczamy w nim przedszkole pierwszego wyboru oraz dowolną liczbę pozostałych placówek drugiego wyboru. W urzędach pełniących nadzór nad przedszkolami oraz na ich stronach www zostają podane informacje na temat nieprzekraczalnych terminów składania podań. Uwaga – na terenie całej Polski terminy mogą się różnić między sobą. Zazwyczaj jest to przełom lutego i marca. Kolejność zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.
 • Około kwietnia zostają podane wyniki pierwszego etapu rekrutacji. Należy wtedy potwierdzić wolę zapisu dziecka do danego przedszkola.
 • Około czerwca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do placówek, w których zostały wolne miejsca, a jej wyników należy spodziewać się około lipca.
 • Pod koniec sierpnia zazwyczaj pojawiają się listy przedszkoli, w których nadal są dostępne wolne miejsca.
 • W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników pierwszej rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do wskazanego przedszkola. Gdy je otrzymają, mają kolejne 7 dni na złożenie odwołania od decyzji komisji do dyrekcji placówki.
 • Rekrutacja do przedszkoli odbywa się głównie przez rejestrację internetową, trzeba jednak złożyć także papierowe podanie o przyjęcie do przedszkola w placówce pierwszego wyboru. Należy do niego dołączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów według których przydzielane są punkty (takie jak: oświadczenie o wielodzietności, niepełnosprawności, samotnym wychowywaniu dziecka, wyrok sądu rodzinnego czy akt zgonu rodzica).

  Co w przypadku przeprowadzki? Jak zmienić przedszkole?

  Zdarza się, że w ciągu roku szkolnego dziecko wraz z rodzicami przeprowadza się w inne miejsce. Co w takiej sytuacji? Jak zmienić przedszkole?

  Najlepszym rozwiązaniem dla dziecka byłoby pozostawienie go w tej samej placówce. Maluch ma tu swoich kolegów, zna panie przedszkolanki oraz miejsce, w którym spędza sporą część dnia. Zmiana przedszkola będzie dla niego zawsze dużym wyzwaniem okupionym większą lub mniejszą dawką stresu. Jeśli jest to niemożliwe, warto rozważyć pozostawienie smyka w obecnej placówce przynajmniej do końca roku szkolnego. Jeśli nawet taka opcja nie może być brana pod uwagę, a rodzice są zmuszeni zmienić dziecku przedszkole jak najszybciej, należy okazać malcowi duże wsparcie, przygotować go do zmiany, rozmawiać z nim i przedstawiać mu pozytywny obraz nowego przedszkola. Wcześniej powinno się z dużą starannością wybrać nowe miejsce, do którego zapiszemy naszego przedszkolaka.

  Aby zmienić dziecku przedszkole, należy wziąć udział w rekrutacji, której harmonogram został przedstawiony powyżej. W takim przypadku dziecko od początku roku szkolnego, czyli od września, będzie mogło uczęszczać do nowej placówki, pod warunkiem że się do niej dostanie. Jeśli chcemy przenieść dziecko w roku szkolnym, musimy złożyć dokumenty bezpośrednio do dyrektora danej placówki. To, czy dziecko zostanie przyjęte, zależy od tego, czy w przedszkolu są jeszcze wolne miejsca.

  Opracowała: Grażyna Zaborska-Szmajda

  Konsultacja specjalistyczna: Agnieszka Skoczylas, psycholog dziecięcy

  Powiązane artykuły