Regulamin promocji dodatkowe 20% rabatu na ubrania i buty 24.06-27.06.2021

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 24.06-27.06.2021 oraz w sklepie internetowym smyk.com od 23.06 godz. 18:00 do 27.06.2021 godz. 24:00.

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.

3. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów objętych wyprzedażą ubrań lub butów:

   1. w dniach 24.06-27.06.2021 w sklepie SMYK okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka lub podając kasjerowi numer telefonu zarejestrowany w programie lojalnościowym SMYK & Spółka lub

   2. w dniach od 23.06 godz. 18:00 do 27.06.2021 godz. 24:00 w sklepie internetowym smyk.com wpisując numer karty w koszyku zamówienia otrzyma dodatkowe 20% rabatu na zakupione ubrania i buty objęte wyprzedażą.

4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK w dniach 24.06-27.06.2021 oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach od 23.06 godz. 18:00 do 27.06.2021 godz. 24:00.

5. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka. W sklepie smyk.com należy wpisać numer karty w koszyku zamówienia.

6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

8. Promocja nie łączy się z Hitami Cenowymi.

9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

10. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

11. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

12. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.