Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Zdarza się, że młodzi rodzice nie rozróżniają przysługujących im praw, myląc np. urlop ojcowski z tzw. „urlopem tacierzyńskim”. Tymczasem są to dwa różne pojęcia.

Urlop ojcowski – ile dni obejmuje?

Urlop ojcowski przysługuje ojcu-pracownikowi, którego dziecko nie ukończyło 12. miesiąca życia. Od 2015 r. urlop ojcowski wynosi 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie i obejmujących również soboty, niedziele oraz inne wolne od pracy dni. Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy przedłożyć pracodawcy pisemny wniosek co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Do wniosku o urlop ojcowski pracownik powinien dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że urlop ojcowski przysługujący na dane dziecko nie został wcześniej wykorzystany.

Urlop ojcowski - wynagrodzenie

Urlopy ojcowskie zapewniają ojcu dziecka 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jednak niewykorzystane w odpowiednim momencie - a więc do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia – przepadają. Uwaga! Pracownik, który przysposobił dziecko, będzie mógł skorzystać z urlopu do momentu upływu 12 miesięcy od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie orzekające przysposobienie, jednocześnie jednak nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Jeśli w stosunku do dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, pracownik może skorzystać z omawianego urlopu do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop tacierzyński – ile dni obejmuje?

Natomiast urlop tacierzyński to kolejny urlop, z jakiego może skorzystać ojciec dziecka. Polega on na przejęciu od matki niewykorzystanej przez nią części urlopu macierzyńskiego. Jeżeli jednak matka postanowi wykorzystać urlop macierzyński w pełnym wymiarze, to ojciec dziecka nie dostanie go w ogóle. Aby otrzymać urlop tacierzyński należy być pracownikiem. Ojcu na tacierzyńskim przysługują takie same prawa jak matce na urlopie macierzyńskim, w tym ochrona przed zwolnieniem, konieczność zatrudnienia po powrocie do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku oraz zasiłek macierzyński.

Kiedy przysługuje urlop „tacierzyński”?

Choć w Kodeksie Pracy nie wyszczególnia się odrębnej kategorii tzw. „urlopu tacierzyńskiego”, każdy świeżo upieczony ojciec może z takowego skorzystać przejmując po prostu część urlopu macierzyńskiego, niewykorzystaną przez matkę dziecka. W ten sposób rodzice dzielą się opieką nad maleństwiem w pierwszych miesiącach jego życia, tak ważnych dla zbudowania relacji miłości. Zbudowaniu więzi z dzieckiem i skorzystania z niepowtarzalnej okazji zajęcia się nim w pierwszych tygodniach i miesiącach życia, służy wzięcie urlopu tacierzyńskiego przez ojca. Ale, uwaga! Tzw. urlop tacierzyński polega na przejęciu od matki dziecka urlopu macierzyńskiego, z którego ta nie chce z różnych względów dalej korzystać.

„Urlop tacierzyński” – ile dni obejmuje i komu przysługuje?

Pracownica-matka po urodzeniu dziecka może zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Pracy przejść na urlop macierzyński. Jeśli nie chce lub nie może wykorzystać całego urlopu, wówczas ten niewykorzystany przechodzi na ojca dziecka. Aby ojciec mógł przejąć scedowaną mu przez matkę część urlopu, powinien przejść na niego bezpośrednio po tym, kiedy zrezygnuje z niego matka dziecka. Co ważne, musi być w tej sytuacji pracownikiem. Urlop tacierzyński przysługuje również w sytuacji, kiedy matka dziecka jest poddana hospitalizacji, jej stan zdrowia nie pozwala na osobistą opiekę nad dzieckiem lub w sytuacji śmierci w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Ojciec, który przechodzi na urlop tacierzyński (podobnie jak matka na urlopie macierzyńskim) otrzymuje zasiłek macierzyński oraz jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Urlop ten, podobnie jak ojcowski, zapewnia 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jednak niewykorzystany w odpowiednim momencie, a więc do ukończenia przez dziecko 1. roku życia, przepada.

Źródło:
www.rodzicielski.gov.pl

Oprac. Joanna Weyna

Powiązane artykuły