Na czym polega rodzicielstwo płynięcia z prądem?

Na czym polega rodzicielstwo płynięcia z prądem?

Najprościej mówiąc, jest to postawa rodzicielska, która zakłada całkowite podporządkowanie się własnej intuicji oraz temu, co przyniesie życie.

Podstawowe założenia rodzicielstwa z prądem są następujące:

- aby zajmować się dziećmi, nie potrzebujemy poradników;

- zawierzamy własnemu zdaniu i własnej intuicji, wychodząc z założenia, że sami wiemy najlepiej, co jest dobre dla naszego dziecka;

- nie zamartwiamy się niepotrzebnie i nie projektujemy na dziecko żadnych osobistych planów;

- nie mamy wobec niego żadnych oczekiwań, pozwalamy mu być takim, jakie jest;

- pozwalamy, aby dziecko samo decydowało, czym chce się zajmować (np. w kwestii wyboru zajęć pozalekcyjnych) oraz samo podejmowało większość decyzji dotyczących jego osoby.

Przeciwnicy tego rodzaju rodzicielstwa sugerują, że jego pułapką jest nadmierne zaufanie wobec niedojrzałego przecież jeszcze dziecka oraz zadufanie w sobie.

Każdy mały człowiek potrzebuje wsparcia w procesie rozwoju. Jest osobą, która dopiero dojrzewa, kształtuje swój charakter, uczy się określonych umiejętności i rozpoznaje własne potrzeby. Rodzic nie powinien pozostawiać dziecka samego w niełatwym procesie dorastania. Brak jasno wyznaczonych granic oraz nieprzekazywanie określonych wartości może skończyć się źle dla integracji osobowości dziecka oraz jego późniejszych wyborów w życiu. Dziecko zbyt swobodnych, zbyt wyluzowanych w rodzicielstwie opiekunów, może nie mieć poczucia bezpieczeństwa, mieć trudności w wytrwałości podczas dążenia do celu, a także mieć problemy społeczne z powodu nieumiejętności dostosowania się do ogólnie przyjętych norm. Młoda osoba, która ich nie zna i nie respektuje, może być postrzegana z niechęcią, jako zakłócająca spokój, niegrzeczna oraz nadmiernie skoncentrowana na sobie.

Opiekunowie nurtu płynięcia z prądem mogą również mieć skłonność do bagatelizowania pewnych spraw, a zaniedbywanie autorefleksji nad własnym rodzicielstwem i jego konsekwencjami może zamykać im oczy na rzeczywiste problemy przeżywane przez syna czy córkę.

Dobrze jest umieć wypośrodkować pomiędzy zaufaniem wobec własnego osądu a przydatną poradą specjalisty lub osoby, która pewne doświadczenia ma już za sobą i jej opinia może się okazać przydatna. W wielu życiowych sytuacjach dajemy się ponosić emocjom, a one nie zawsze pozwalają nam odpowiednio się zachować.

Pobłażający sobie i dziecku rodzice tracą z oczu kierunek, w którym mogłaby zmierzać rodzina, aby osiągnąć harmonię i poczucie bezpieczeństwa. A są to dwa ważne wyznaczniki potrzebne dziecku do prawidłowego rozwoju. Dlatego rodzice nie powinni obawiać się, że zostanie to poczytane jako bezradność, gdy poproszą o pomoc i wsparcie w razie trudności.  Dobry poradnik, udział w warsztatach czy rozmowa z zaufaną osobą świadczą raczej o dojrzałej postawie rodzica, mającego świadomość własnych ograniczeń i pragnącego, aby nie kładły się one cieniem na proces wychowawczy dziecka.

Nikt nie jest nieomylny, a dziecko często jest zupełnie inne, zupełnie inaczej reaguje i zachowuje się, niż sobie wyobrażaliśmy. Akceptacja w relacji jest elementarna, jednak zaraz za nią powinno iść wsparcie i pomoc w korygowaniu pewnych zachowań u dziecka, mogących stać się przyczyną jego trudności w przyszłości. Dlatego warto się zastanowić na ile rodzicielstwo płynięcia z prądem jest dobrą postawą.

Oprac. Magdalena Przypłata
Konsultacja specjalistyczna Aleksandra Błaszkiewicz-Okrągły, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

 

Słowa kluczowe: proces wychowawczy dziecka, na czym polega rodzicielstwo płynięcia z prądem, rodzicielstwo płynięcia z prądem

Może Cię również zainteresować