• Regulamin promocji 50% rabatu na drugi tańszy produkt spośród legginsów i spodni dresowych Cool Club

Regulamin promocji 50% rabatu na drugi tańszy produkt spośród legginsów i spodni dresowych marki Cool Club („Promocja”)

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022 oraz na smyk.com w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z promocji.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów Smyk oraz smyk.com.

3. Promocja obowiązuje przy zakupie następujących produktów: legginsy COOL CLUB, spodnie dresowe COOL CLUB, z wyjątkiem produktów objętych wyprzedażą (dalej: „Produkty promocyjne”).

4. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022 dokona w sklepie Smyk lub na smyk.com w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022 zakupu co najmniej 2 Produktów promocyjnych, otrzyma, w momencie zakupu, dodatkowy rabat w wysokości odpowiadającej 50% ceny drugiego, tańszego spośród nabywanych Produktów promocyjnych. W przypadku zakupu większej liczby Produktów promocyjnych rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie naliczony od najtańszych Produktów promocyjnych stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych Produktów promocyjnych.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i sekcji Outlet na smyk.com

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

8. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore można zwrócić w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.

11. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.