Regulamin promocji 15% rabatu na wyprzedażowe ubrania lub buty 31.12.2021-05.01.2022

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski w których w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna („sklepy stacjonarne SMYK”) w dniach 03-05.01.2022r. oraz w sklepie internetowym smyk.com od 31.12.2021 od godziny 08:00 do dnia 05.01.2022 do godziny 23:59.

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.

3. W ramach promocji każda osoba, która:

a. w dniach 03-05.01.2022r. w sklepie stacjonarnym Smyk bądź

b. w okresie od 31.12.2021 od godziny 08:00 do dnia 05.01.2022 do godziny 23:59 w sklepie internetowym smyk.com. dokona zakupów objętych wyprzedażą ubrań lub butów („Produkty promocyjne”) okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka lub wpisując numer karty w koszyku zamówienia otrzyma dodatkowe 15% rabatu na zakupione Produkty promocyjne.

4. Aby skorzystać z promocji, w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym Smyk należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka. W sklepie smyk.com należy wpisać numer karty w koszyku zamówienia.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Promocja łączy się z wyprzedażą.

8. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

9. Promocja na smyk.com obowiązuje na objęte wyprzedażą ubrania i buty marki Cool Club.

10. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

11. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin.

12. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

13. Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.