Regulamin promocji 10% dodatkowego rabatu od cen wyprzedażowych wybranych ubrań i butów z kolekcji jesień/zima 2016 w dniach 7-11.12.2016

 
 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 7-11.12.2016
 2. 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. 3. W ramach promocji każda osoba, która 7,8,9,10 lub 11.12.2016 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową, mailową otrzymaną w dniu 7.12.2016 od nadawcy SMYK lub zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub poda kasjerowi kod rabatowy zamieszczony w tejże wiadomości lub przekaże kasjerowi wydrukowany kupon załączony do wiadomości mailowe oraz w sklepie internetowym smyk.com wpisze kod otrzyma 10% dodatkowego rabatu od cen wyprzedażowych wybranych ubrań i butów z kolekcji jesień/zima 2016. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy lub adres mailowy osoby, o której mowa w pkt.2, do 11.12.2016
 4. 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 5. 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
 6. 6. Promocja łączy się z wyprzedażą.
 7. 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. 8. Promocja dotyczy wybranych ubrań i butów z kolekcji jesień/zima 2016
 9. 9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 10. 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. 11.  W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. 12. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 12. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com