17.08.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU

SMIKI Drum & Rythm Set (nr prod. 24001/4780757)

SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zabawka: SMIKI Drum & Rythm Set (zestaw instrumentów), No. 24001/4780757, kod EAN: 59002568172098, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak przy bębenku funkcji rozłączania na pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, które mogą tworzyć sztywne pętle, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia wokół szyi; z uwagi na odłupanie się elementu od jednej z pałeczki, co stanowi ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku zewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Firma SMYK S.A. informuje klientów, którzy zakupili opisywaną zabawkę o możliwości dokonania zwrotu. SMYK zwróci pełną kwotę ceny zabawki, zapłaconej przez klienta.

Zabawka SMIKI Drum & Rythm Set była dostępna w sprzedaży w okresie: wrzesień 2013 r. – czerwiec 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta na numer infolinii +48 22 448 00 00.

SMYK S.A. przeprasza za wszelkie utrudnienia.