Szkolni przyjaciele 1. Karty ćwiczeń. Część 2

Indeks: 6221113

Napisz recenzję i oceń
Produkt niedostępny

Poznaj nasz pomysł na szkołę! Komplet czterech części kart ćwiczeń Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to gwarancja realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej i środowiskowej (tematy dotyczą środowiska społecznego, przyrodniczego, historycznego, geograficznego i edukacji zdrowotnej) oraz elementów edukacji plastycznej i muzycznej. Autorzy zadbali o taki dobór treści, strategii, metod i technik nauczania, który zapewni współczesnym pierwszakom niezapomnianą przygodę! Karty ćwiczeń to bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z uczniami. Nauka pisania, której celem jest m.in. rozwój koordynacji wzorkowo-ruchowo-słuchowej, odbywa się na wielu poziomach:

ćwiczenia grafomotoryczne:

  1. usprawniające całą rękę;
  2. usprawniające dłoń i palce;
  3. graficzne (bez liniatury, rysowanie w tunelu, po śladzie, po wypunktowaniach szlaczków literopodobnych, kolorowanie, odwzorowywanie, kopiowanie);
  4. przygotowujące do pisania w liniaturze; - pisanie po śladzie i samodzielnie liter, połączeń literowych, całych wyrazów, a na koniec zdań najpierw w powiększonej liniaturze i kratownicy, a następnie w standardowej; - trening estetycznego pisania zdań, krótkich tekstów z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji

Oprócz tego w kartach ćwiczeń znajdują się ćwiczenia:

  • sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie wskazanych informacji, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych, uogólnianie myśli przewodniej, wykazywanie się umiejętnością interpretacyjno-twórczą)
  • pobudzające kreatywność, twórcze myślenie i wyobraźnię
  • rozwijające analizatory: słuchowy, wzrokowy, kinestetyczno-ruchowy
  • powtarzające i utrwalające poznane treści

Ćwiczenia do każdego tematu dziennego zbudowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, co pozwala na efektywną indywidualizację nauczania.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu