Regulamin akcji promocyjnej pt. „WYPRZEDAŻ -50%”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pt. „Wyprzedaż -50%” przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz w sklepie internetowym smyk.com („sklepy SMYK”) od dnia 18.07.2016 do wyczerpania posiadanego przez Organizatora zapasu produktów objętych akcją promocyjną.
 2. Akcja promocyjna „Wyprzedaż -50%” przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com.
 3. Akcja promocyjna „Wyprzedaż -50%” obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 4. Produktami objętymi akcją promocyjną „Wyprzedaż -50%” w sklepach stacjonarnych są ubrania i buty z kolekcji wiosna/lato 2016. Natomiast w sklepie internetowym smyk.com akcją promocyjną „Wyprzedaż -50%” objęte są tylko i wyłącznie ubrania i buty marki COOL CLUB z kolekcji wiosna/lato 2016
 5. W ramach akcji promocyjnej „Wyprzedaż -50%” ceny produktów objętych akcją zostaną obniżone o 50% w stosunku do ich cen podstawowych (to jest pierwszych cen w jakich produkty te były sprzedawane).
 6. Akcja promocyjna „Wyprzedaż -50%” nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej „Wyprzedaż -50%” w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizatorem akcji promocyjnej „Wyprzedaż -50%” jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com