• /regulaminy/wypea-nij-ankieta-i-zyskaj-10za-rabatu-przy-zakupach-za-minimum-120za-w-dniach-03-30-09-2019

Wypełnij ankietę i zyskaj 10zł rabatu przy zakupach za minimum 120zł w dniach 03-30.09.2019

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 03.09.2019-30.09.2019

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka i wypełnili ankietę dotyczącą satysfakcji z programu lojalnościowego.

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 3 września do 30 września wypełni ankietę dostępną pod następującym linkiem: https://surveys.smyk.com/index.php/10?lang=pl otrzyma 10zł rabatu przy zakupach za minimum 120 zł.

4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.smyk.com w dniach 03.09.2019-30.09.2019.

5. Promocja nie obowiązuje w sekcji Outlet na smyk.com.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

10. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

11. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.