Regulamin promocji w Outletach

 50% rabatu na drugą tańszą zabawkę, książkę, artykuły szkolne i papiernicze, akcesoria niemowlęce w dniach 21.05-3.06.2020

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach SMYK Outlet prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski wymienionych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu („sklepy SMYK Outlet”) w dniach 21.05-3.06.2020.
 2. 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci SMYK S.A.
 3. 3. Promocją objęte są następujące produkty oferowane w sklepach SMYK Outlet: zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, akcesoria niemowlęce („Produkty promocyjne”).
 4. 4. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 21.05-3.06.2020 dokona zakupu co najmniej 2 (dwóch) Produktów promocyjnych w sklepie SMYK Outlet otrzyma dodatkowe 50% rabatu na zakupiony drugi tańszy produkt objęty promocją. W przypadku zakupu większej liczby Produktów promocyjnych niż 2,  rabat zostanie naliczony od najtańszych produktów stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych Produktów promocyjnych.
 5. 5.  Promocja obowiązuje tylko w następujących sklepach SMYK Outlet:
  • Outlet Center Outlet, Białystok
  • Factory Poznań Outlet, Luboń
  • Factory Annopol Outlet, Warszawa
  • Factory Ursus Outlet, Warszawa
  • Designer Outlet  Sosnowiec
 6. 6.  Rabat będzie naliczany od cen outletowych, to jest cen obowiązujących w danym momencie w sklepie Smyk Outlet, w którym obowiązuje promocja
 7. 7.  Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. 8. Nie jest możliwy zwrot towarów zakupionych w sklepach SMYK Outlet. Dla produktów zakupionych  w SMYK Outlet możliwa jest jedynie wymiana towaru w ciągu 5 dni w dowolnym sklepie SMYK Outlet zgodnie z warunkami dotyczącymi wymian stosowanymi w Smyk S.A., z tym zastrzeżeniem, że:
 1. Wymiana towaru zakupionego w promocji dokonywana w okresie obowiązywania tej promocji obywa się na zasadach ogólnych;
 2. Wymiana towaru zakupionego w promocji po zakończeniu obowiązywania promocji jest możliwa wyłącznie na towar tego samego rodzaju, w tej samej cenie różniący się jedynie rozmiarem, kolorem lub wzorem;

Ogólne warunki wymian zawarte są w Regulaminie wymian i zwrotów produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych sieci Smyk dostępnym w sklepach SMYK Outlet.

 1. 9.  Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.

 

 1. 10.  Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK Outlet, w których obowiązuje promocja