Regulamin akcji promocyjnej pt. „40zł rabatu przy zakupach za min.140zł MEGAPROMOCJA 14-17.11.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A.  z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 14-17 listopad 2018
 2. Promocja 40zł rabatu przy zakupach za min 140zł przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 14, 15 ,16 lub 17 listopada 2018 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł  w sklepie stacjonarnym SMYK  otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości  40zł.
 4. Promocja obowiązuje od 14.11 do 17.11.2018.
 5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
 6. W sklepie internetowym smyk.com promocja 40 zł rabatu przy zakupach za min. 140 złotych obowiązywała będzie na zakupione ubrania i buty. Każda osoba, która dokona zakupów ubrań  lub butów w dniach 14-17 listopada 2018 za min. 140 złotych otrzyma 40 złotych rabatu na nabywane ubrania lub buty.
 7. Rabat jest jednorazowy i zostanie naliczony podczas dokonywania zakupu uprawniającego do rabatu (to jest zakupu za min. 140 zł). Rabat zostanie naliczony w taki sposób, iż ceny wszystkich produktów nabywanych w ramach transakcji uprawniającej do rabatu zostaną obniżone proporcjonalnie, tak aby łączna kwota obniżki wynosiła 40 zł.
 8. Promocja łączy się z super rabatami.
 9. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 10. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami. Nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych.
 11. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.