Regulamin promocji „3 za 2 na akcesoria Halloween” w dniach 29-30.10.2021

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK Cały dla Małych, w których prowadzony jest handel detaliczny, prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 29-30.10.2021. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z promocji.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 29-30.10.2021 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK kupując trzy produkty z pośród akcesoriów halloween’owych, strojów karnawałowych, opasek do włosów, masek, naklejek, kapeluszy (produkty promocyjne, nie dotyczy ubrań i akcesoriów COOL CLUB) otrzyma rabat odpowiadający cenie najtańszego z nabywanych produktów. Ze względów systemowych rabat zostanie naliczony w taki sposób, że cena najtańszego z nabywanych produktów zostanie odjęta proporcjonalnie od dwóch pozostałych produktów. W przypadku, gdy liczba nabywanych w ramach promocji produktów będzie stanowić wielokrotność liczby 3 rabat zostanie odpowiednio zwiększony to jest będzie stanowił równowartość cen takiej liczby najtańszych spośród nabywanych produktów która odpowiada liczbie naturalnej będącej ilorazem ilości nabywanych produktów i liczby 3, przy czym jeżeli wartość uzyskana w wyniku dzielenia ilości nabywanych produktów przez liczbę 3 będzie liczbą ułamkową liczbę tą zaokrągla się w dół do liczby naturalnej. przykładowo:

• jeżeli dana osoba nabędzie 3 produkty otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 3 podzielone przez 3 równa się 1;

• jeżeli dana osoba nabędzie 5 produktów nadal otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 5 podzielone przez 3 równa się 1,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej wynosi 1;

• jeżeli dana osoba nabędzie 6 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 najtańszych spośród nabywanych produktów, ponieważ 6 podzielone przez 3 równa się 2;

• jeżeli dana osoba nabędzie 8 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 ponieważ 8 podzielone przez 3 równa się 2,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej równa się 2;

• jeżeli dana osoba nabędzie 9 produktów otrzyma rabat w wysokości 3 najtańszych z nabywanych produktów ponieważ 9 podzielone przez 3 równa się 3, itd.

4. Jeżeli w puli nabywanych produktów będzie kilka produktów o tej samej cenie będącej jednocześnie najniższą ceną nabywanych produktów rabat zostanie naliczony w wysokości odpowiadającej tej cenie, pomimo że nie można nazwać ją najniższą.

5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.

6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

8. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji „3 za 2”. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.

9. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.