Regulamin akcji promocyjnej pt. „25% przy zakupie minimum trzech sztuk lub 20% przy zakupie 2 sztuk na ubrania i buty w dniu 27.07-29.07.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 27.07-29.07.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
 3. W ramach promocji:
  a) każda osoba będąca uczestnikiem programu lojalnościowego Smyk & spółka, która dokona zakupu minimum 3 sztuk ubrań lub butów objętych wyprzedażą otrzyma 25% rabatu na nabywane ubrania i buty z wyprzedaży,
  b) każda osoba będąca uczestnikiem programu lojalnościowego Smyk & spółka, która dokona zakupu minimum 2 sztuk ów ubrań lub butów objętych wyprzedażą otrzyma 20% rabatu na nabywane ubrania i buty z wyprzedaży.
  Rabaty określone w punkcie 3 a) i 3 b) nie łączą się ze sobą, co oznacza, iż w przypadku nabycia co najmniej 3 sztuk ubrań lub butów objętych wyprzedażą uczestnik promocji otrzyma rabat wskazany w punkcie 3 a).
 4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach 27.07-29.07.2018. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka. W sklepie smyk.com należy wpisać numer karty w koszyku zamówienia.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą do -70%.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com