Regulamin akcji promocyjnej pt. „Regulamin akcji promocyjnej BLACK WEEKEND 23-25.11.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie (Smyk”) na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 23-25.11.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 23-25.11.2018 roku dokona zakupów ubrań, butów w sklepie SMYK lub sklepie internetowym smyk.com otrzyma 20% rabatu na zakupione ubrania i buty. Promocja obowiązuje od 23.11.2018 do 25.11.2018.
 4. 20% rabatu na ubrania i buty obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 5. 20% rabatu na ubrania i buty łączy się z SUPER RABATAMI.
 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i sekcji Outlet na smyk.com.
 7. Promocja 20% rabatu na ubrania i buty nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Dodatkowo, w ramach akcji promocyjnej BLACK WEEKEND , klienci, którzy, w dniach 23-25.11.2018 dokonają w sklepach stacjonarnych SMYK innych niż sklepy SMYK Outlet dowolnych zakupów produktów innych niż karty podarunkowe SMYK za minimum 149 złotych („Zakupy”) otrzymają czarnego misia SMIKI ( 38 cm.) gratis („:Produkt Promocyjny”).
 9. Aby otrzymać Produkt Promocyjny Zakupy muszą być dokonane w ramach jednej transakcji - to jest być udokumentowane jednym paragonem lub jedną fakturą VAT („Transakcja”). W ramach jednej Transakcji klient może otrzymać jeden Produkt Promocyjny.
 10. Akcja promocyjna BLACK WEEKEND skierowana jest do konsumentów. Smyk może odmówić wydania Produktu Promocyjnego klientom niebędącym konsumentami. Przy ocenie czy klient jest konsumentem Smyk będzie brał pod uwagę całokształt okoliczności, w tym oświadczenia klienta oraz ilość nabywanych przez klienta produktów. W opinii Smyk dokonanie przez jednego klienta, w okresie trwania promocji, ponad 10 Transakcji może wskazywać na to, iż klient ten nie jest konsumentem oraz spowodować wstrzymanie wydania Produktu Promocyjnego do czasu wyjaśnienia statusu klienta.
 11. Klient nie może wymienić Produktu Promocyjnego na inny produkt ani na ekwiwalent pieniężny.
 12. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych to jest misiów SMIKI (38 cm) w kolorze czarnym klient otrzyma misia SMIKI (38 cm) w innym, wybranym przez Smyk kolorze.
 13. Ze względów ewidencyjno-systemowych Produkt Promocyjny będzie wskazany na paragonie lub fakturze, dokumentującej Transakcje jako produkt o wartości 1 gorsza, jednakże kwota ta nie zostanie od klienta pobrana, a cena produktów nabywanych w ramach Transakcji zostanie pomniejszona o 1 grosz.
 14. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 15. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.