Regulamin promocji 20% rabatu na trampki i kapcie marki Cool Club („Promocja”)

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy stacjonarne SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com („sklep internetowy SMYK”) łącznie sklepy stacjonarne SMYK oraz sklep internetowy SMYK zwane dalej „sklepami SMYK”.

2. Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepów SMYK robiących zakupy w sklepach SMYK, w których aktualnie prowadzony jest handel detaliczny (to jest sklepach SMYK, które są otwarte dla klientów i w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna) w okresie obowiązywania Promocji. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów stacjonarnych Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania Promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z Promocji.

3. Promocja obowiązuje:

(i) w sklepach stacjonarnych SMYK w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022 oraz

(ii) w sklepie internetowym SMYK w dniach 11.05.2022 – 17.05.2022 („okres obowiązywania Promocji”).

4. Promocja dotyczy następujących produktów marki Cool Club: trampki i kapcie („Produkty objęte promocją”).

5. W ramach Promocji każda osoba, która w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu Produktu objętego promocją otrzyma 20% rabatu co oznacza, że przy transakcji zakupu rabat 20 % zostanie naliczony od wszystkich Produktów objętych promocją i niepodlegającym wyłączeniom, o których mowa w pkt 7 do 8 poniżej. Rabat naliczany jest od ceny wskazanej na metce.

6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

8. Promocja nie łączy się z przecenami i wyprzedażami.

9. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

10. Oferta sklepu internetowego SMYK może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych SMYK.

11. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach Promocji:

(i) w sklepie stacjonarnym SMYK dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach stacjonarnych SMYK w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez Klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez Klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki;

(ii) w sklepie internetowym SMYK zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego SMYK, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

12. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

13. Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na stronie sklepu internetowego SMYK (www.smyk.com).