Regulamin promocji 50% rabatu na drugi tańszy strój lub akcesoria karnawałowe objęte promocją w dniach 15-24.02.2019

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 15.02.2019 – 24.02.2019
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci SMYK S.A.
 3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 15.02.2019 – 24.02.2019 dokona zakupu co najmniej 2 produktów spośród strojów lub akcesoriów karnawałowych objętych promocją w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma dodatkowe 50% rabatu na zakupione drugie tańsze stroje lub akcesoria karnawałowe objęte promocją. W przypadku zakupu większej liczby produktów niż 2 rabat zostanie naliczony od najtańszych produktów stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych strojów i akcesoriów karnawałowych objętych wyprzedażą.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sklepie internetowym smyk.com.
 6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Promocja nie obowiązuje przy zakupie produktów oznaczonych jako HIT CENOWY oraz produktów, których ceny zostały obniżone w wyniku innych, niż wymienione w punkcie 7, promocji lub wyprzedaży.
 9. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu niewadliwego zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji określonej niniejszym Regulaminem. Zwrot towaru w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.
 10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820
 11. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.