• Regulamin promocji 10% rabatu na wybrane zabawki VTECH, L.O.L. SURPRISE, MONOPOLY/HASBRO GAMES oraz CARS

Regulamin promocji 10% rabatu na wybrane zabawki VTECH, L.O.L. SURPRISE, MONOPOLY/HASBRO GAMES oraz CARS w dniach 18.05-01.06.2022

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski w których w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna („sklepy stacjonarne SMYK”)

2. Promocja będzie przeprowadzana w dniach 18.05-01.06.2022 („Czas promocji”).

3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka („Uczestnik Programu”).

4. Promocja dotyczy wybranych zabawek marek VTECH, L.O.L. SURPRISE, MONOPOLY/HASBRO GAMES oraz CARS, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu („Produkty promocyjne”)

5. W ramach promocji każdy Uczestnik Programu, który w Czasie promocji dokona zakupu Produktu lub Produktów promocyjnych w sklepie stacjonarnym SMYK okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma 10% rabatu na nabywane Produkty promocyjne.

6. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK.

7. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet ani w sekcji outlet na smyk.com.

8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

9. Promocja łączy się z katalogiem, co oznacza, że rabat, o którym mowa w ust 4 zostanie udzielony nawet w stosunku do Produktów promocyjnych, których obniżone ceny zostały zaprezentowane w katalogu obowiązującym w dniach 18.05-01.06.2022.

10. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi, innymi promocjami, przecenami lub obniżkami.

11. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin.

12. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

13. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

 

Załącznik nr 1 - sprawdź ›