20% rabatu na wszystkie produkty BARBIE, STAR WARS,SMIKI 27.05 – 30.05.2016

REGULAMIN PROMOCJI  MAIL& SMS 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 27.05 – 30.05.2016  
  2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego lub zgłosiły  swój adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów SMYKA
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 27-30.05.2016 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową otrzymaną lub kodu z wiadomości mailowej wysłanych w dniu 27.05.2016  od nadawcy SMYK Sp.zoo zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy, otrzyma 20% rabatu na produkty Barbie, Star Wars oraz SMIKI.
  4. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy osoby, o której mowa w pkt.2, do 30.05.2016
  5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet oraz sklepu internetowego www.smyk.com
  6. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami i wyprzedażą.
  7. W przypadku wymiany i zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanych w sklepach SMYK.

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł zł, NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.

 

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe