Sprawdziany. Język polski. Przyroda. Szkoła podstawowa. Klasa 3

Indeks: 6445431

Napisz recenzję i oceń
Cena: 12,99 zł
Towar w magazynieWysyłamy w: 1 dzień

Sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów klasy III szkoły podstawowej do samodzielnej pracy.

  • Obejmują najważniejsze treści programowe edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej.
  • Zadania w sprawdzianach zostały opracowane tak, aby dzieci, mimo kontroli, dobrze się bawiły i nie nużyły się.
  • Sprawdziany te umożliwią ocenę wiedzy i umiejętności ucznia, utrwalą i uporządkują wprowadzone wiadomości, wspomogą umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i kojarzenia faktów, rozwiną pamięć i poprawią koncentrację, korzystnie wpłyną na kreatywność ucznia, poprawią sprawność manualną i spostrzegawczość.
  • Sprawdziany zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego należy je wykonywać według zaproponowanej kolejności.
  • Mogą być wykonywane w czasie lekcji lub jako utrwalające zadania domowe.
  • Czas wykonywania sprawdzianów należy dostosować do możliwości dzieci oraz etapu edukacyjnego.
  • Można je wykorzystać, pracując na różnych podręcznikach.
  • Wielokrotne powtarzanie zdobytych wiadomości i umiejętności zapewni dziecku doskonałe wyniki.
  • Sukces w szkole pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu