Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik

Indeks: 6491866

Napisz recenzję i oceń
Cena: 25,99 zł
Towar w magazynieWysyłamy w: 1 dzień

W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia:

  • we wszystkich zawodach w klasach IIV techników oraz w klasach IIII szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów gimnazjów), w których realizowane są obowiązkowe zajęcia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2012 i 2017 r.;
  • w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości w klasach I (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej) w podręczniku omówione są zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i charakterystyką podmiotów gospodarczych występujące w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach w kwalifikacjach EKA.04.2, EKA.05.2 oraz EKA.07.2;
  • we wszystkich zawodach w klasach I techników i szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej), w których program nauczania zawodu zawiera treści dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość włączenia tych treści do programu nauczania dla zawodu wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316): Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
  • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu