Przystanąć w biegu

27,99 zł

Opis produktu

Do rąk Czytelników trafia nowy tom moich rozważań kaznodziejskich. Tym razem jest to zbiór tematów wybranych spośród wielu serii adwentowych i wielkopostnych nauk rekolekcyjnych. Utrwalone ongiś w szkicach, notatkach, konspektach, a niekiedy w dopełnionych tekstach otrzymały dziś nowa szatę językową, przejrzystą kompozycję i uaktualnioną tematykę. Uwzględniają realia i problemy współczesnych pokoleń naszych wiernych.
Teksty zawarte w niniejszym tomie, w zasadniczej osnowie, oparte są na biblijnych przekazach, zaczerpniętych przede wszystkim z ksiąg Starego Przymierza i Nowego Testamentu. Wzbogacone też zostały między innymi o myśli zaczerpnięte z konstytucji i dekretów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, świadectw mistyków, a także publicystów katolickich. Powstały w głównej mierze jako odpowiedź na zagrożenie naszej wiary w zlaicyzowanym świecie i stanowią przyczynek dla zachowania wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji, posłuszeństwa i dochowania wierności Kościołowi i jego hierarchii. A co najważniejsze z założenia mają kształtować właściwe postawy moralne i społeczne, wynikające z przynależności do Ewangelii i nauczania Kościoła.
W sposób zamierzony zrezygnowano z tradycyjnego układu rozważań rekolekcyjnych, czyli wyodrębnienia serii nauk, od wstępnej do końcowej. Zgromadzony materiał podzielono zatem według kryterium wieku i określonych adresatów. I tak Część Pierwsza zawiera rozważania rekolekcyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Część druga tematycznie skierowana jest do ludzi dorosłych, a jej celem jest uwrażliwienie na zasady życia chrześcijańskiego. Część trzecia, która ma charakter lekcji duchowych, uwzględnia problematykę zainteresowań określonych grup wiernych.
Nauczanie rekolekcyjne nastręcza określonych trudności. Zatem przygotowanie dobrej nauki rekolekcyjnej wymaga dogłębnej znajomości Biblii, odpowiedniego przygotowania teologicznego, a także znajomości słuchacza i jego potrzeb zarówno duchowych, jak i egzystencjalnych. Innej retoryki wymagać będzie osoba dorosła, innej słuchacz mający niewiele lat, innej wreszcie uczestnik życia konsekrowanego. Jednakże celem każdej z nauk jest wskazanie drogi do osiągnięcia trzech celów: pierwszy to przemiana serca; drugi umocnienie wiary; trzeci pogłębienie przyjaźni z Bogiem.

Nr produktu: 6250937

Materiał i pielęgnacja

{DELETE}

Specyfikacja

Producent

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Przedział wiekowy

+15 lat

Marka

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Autor

Dionizy Pietrusiński

​​​​​​​​​​​​​​Oprawa

miękka​​​​​​​

Liczba stron 

312​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Rok wydania

2017

​​​​​​​​​​​​​​Rodzaj nośnika

druk

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu