Bezpieczeństwo i higiena pracy. Meritum

Indeks: 6163184

Napisz recenzję i oceń
Produkt niedostępny

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: - omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku); - nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego; - zmiany w skierowaniu na badania profilaktyczne uczniów i studentów; - zmiana wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących ? szczegółowe omówienie nowych regulacji; - nowe regulacje dotyczące analizy kosztów wypadków przy pracy (stopa procentowa składki od 1. 04. 2017 r.), skrócenie okresu przedawnienia składek (nadpłaconych); - pełna analiza wypadków przy pracy w przykładowym zakładzie pracy; - w ramach zagadnienia czynników i procesów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia/życia pracowników - nowe regulacje dotyczące promieniowania elektromagnetycznego; - uzupełnienie i rozszerzenie omówienia regulacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego; - zmiana regulacji dotyczących opiniowania dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych; - nowe oceny ryzyka dla czynników chemicznych, wyznaczanie poziomów ryzyka; - pełny (przykładowy) dokument oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera urządzeń elektronicznych (z pełnym załącznikiem - oceną ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych); - zaktualizowane i uzupełnione testy na końcu każdego rozdziału, sprawdzające przyswojenie poszczególnych tematów. Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści - praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny. W jednej, zwartej publikacji czytelnik znajdzie zatem przybliżenie zagadnień dotyczących m. in.: - organizacji ochrony pracy w zakładzie, - metodyki kontroli warunków pracy, - szkoleń z zakresu bhp, - obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp, - zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny, - wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego, - metod analizy stanu BHP, - pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, postępowania powypadkowego, - wymagań BHP przy wybranych pracach. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również: - układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, nadzorujących w dziedzinie BHP; - zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem; - wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji; - liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady; - zamieszczone do praktycznego wykorzystania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, przydatne wzory, - uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem"WAŻNE"; - szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu; - przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu