Zwroty produktów zakupionych w sklepie smyk.com

*Pamiętaj: Pełne informacje znajdziesz zawsze w regulaminie sklepu: www.smyk.com/regulamin

Towar zakupiony w sklepie smyk.com możesz zwrócić w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, a zwrot środków otrzymasz w tej samej formie, w której nastąpiła płatność za zwracany towar.

Zwrotu możesz dokonać wg porady poniżej "Gdzie przekazać zwracany produkt?”

Zwrotowi w okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi produktu (ostatniego z zamówionych produktów) nie podlegają - ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:

 • odebrano zamówienie,
 • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,
 • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane w częściach,

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Formularz odstąpienia od umowy możesz pobrać w tym miejscu:

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kiedy i jak nastąpi zwrot środków?

W przypadku, gdy odstąpisz od Umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o tym fakcie zwracamy Ci otrzymaną płatność za produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Jeżeli zamówienie zostało przez Ciebie opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze. Dotyczy to tylko sytuacji, w której zamówienie zwracasz do magazynu.

Jeśli zamówienie było odebrane i opłacone w Sklepie Smyk, zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio w Sklepie.

Możemy wstrzymać się z wykonaniem zwrotu do momentu otrzymania produktu lub czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Gdzie przekazać zwracany produkt?

 • Zwracany produkt można odesłać do naszego magazynu wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia:
  SMYK - Dział reklamacji i zwrotów
  ul. Jędrzejowska 43
  93-636 Łódź
  z dopiskiem "odstąpienie"
  Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI.
  Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
  Informujemy, że sklep internetowy smyk.com nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 • Zwracany produkt można dostarczyć osobiście do dowolnego Sklepu Smyk jeżeli nie był wykorzystywany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub funkcjonowania.

Twoje terminy i koszty

Zwrotu produktu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia nam decyzji o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli przesyłka trafi do nas przed upływem terminu 14 dni. Ponosisz koszt odesłania zwracanego produktu do magazynu. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Uwaga - w przypadku produktów zakupionych w promocji (zwłaszcza pakietowych) prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:

 • świadczenie usług, jeżeli sklep internetowy smyk.com wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep internetowy smyk.com utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (akceptacja odpowiedniego check box podczas składania zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep internetowy smyk.com (informacja w regulaminie, w niniejszej zakładce oraz podczas składania zamówienia) o utracie prawa odstąpienia od umowy.