Zasady zwrotu płatności

1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10 regulaminu Sklepu Internetowego smyk.com,

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów  

c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego

2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) regulaminu Sklepu Internetowego smyk.com Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 regulaminu Sklepu Internetowego smyk.com Spółka dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów 

a) W razie, gdy zwrot procedowany jest w Sklepie Smyk (to jest w sytuacji gdy oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy określonego w § 10 regulaminu Sklepu Internetowego smyk.com wraz z produktem będącym przedmiotem tej umowy zostanie przez Klienta złożone w Sklepie Smyk):

- Gotówką – jeżeli zamówienie opłacone było w tej formie

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki;

 - W formie zwrotu środków na rachunek bankowy, z którego zamówienie zostało opłacone, w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego;

 - W formie doładowania Karty Podarunkowej – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Karty Podarunkowej

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki;

b) W razie, gdy zwrot procedowanych jest przez Spółkę poza Sklepem Smyk (to jest w razie odesłania produktu którego dotyczy odstąpienie od umowy do DRIZ, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki;

4.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.