Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Firma SMYK S.A. przedstawia Państwu informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

 1. 1. Opakowania stosowane przez SMYK S.A. w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: torby z tworzywa sztucznego i papieru, opakowania z papieru i tektury oraz tworzywa sztucznego.
 2. 2. W jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, firma SMYK S.A. jest zobowiązana do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 3. 3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez SMYK S.A. należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę lub przekazać do sklepu SMYK S.A.
 4. 4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez SMYK S.A. w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
 5. 5. Na opakowaniach stosowanych przez firmę SMYK S.A. znajdują się następujące rodzaje oznaczeń:
 • Opakowanie wykonane z polietylenu małej gęstości

 • Opakowanie nadające się do recyklingu

 • Udział w systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

 • Symbol selektywego zbierania

 • Papier

 • Możliwość wielokrotnego użycia opakowania

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe