Regulamin akcji promocyjnej pt. „Wybrane zabawki do -50%”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) Promocja zostaje przedłużona do 31.12.2018
 2. Promocja wybrane zabawki do – 50% przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com
 3. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet.
 4. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 5. Promocja obowiązuje na wybrane zabawki które są oznaczone czerwoną metką
 6. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk: Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK, SMYK Megastore, można wymienić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu.
 7. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK Outlet można wymienić:
  1. w okresie 5 dni licząc od dnia zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu b. w dowolnym sklepie SMYK Outlet na terenie Polski
 8. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 9. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk MEGASTORE, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.