Regulamin "Super rabaty do -50%"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK i sklepu internetowego smyk.com prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”)
 2. Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepów Smyk i sklepu internetowego www.smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która w okresie obowiązywania promocji (26.10-06.11.2016) dokona w sklepie SMYK oraz sklepie internetowym www.smyk.com zakupu produktów objętych akcją otrzyma rabat. Produkty objęte akcją to wybrane, specjalnie oznaczone, ubrania i buty. Wysokość rabatu może różnić się, w zależności od rodzaju produktu. Maksymalna wysokość rabatu to 50%.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach SMYK i sklepie internetowym www.smyk.com. Czas promocji jest ograniczony (26.10-06.11.2016)
 5. Promocja obowiązuje w sklepach sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com, za wyjątkiem sklepów typu „outlet”.
 6. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami, kodami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, przecenami i wyprzedażą.
 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. a. W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. b. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizatorem promocji jest SMYK S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000643442, kapitał zakładowy 73 872 500( opłacony w całości) zł, NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe