Regulamin promocji SUPER RABATY

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK i sklepu internetowego smyk.com prowadzonych przez Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”)
 2. Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepów Smyk i sklepu internetowego www.smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która w okresie obowiązywania promocji
  ( 27.04-12.06.2016) dokona w sklepie SMYK oraz sklepie internetowym www.smyk.com zakupu produktów objętych akcją otrzyma rabat. Produkty objęte akcją to wybrane, specjalnie oznaczone, ubrania i buty. Wysokość rabatu może różnić się, w zależności od rodzaju produktu. Maksymalna wysokość rabatu to 50%.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach SMYK i sklepie internetowym www.smyk.com. Czas promocji jest ograniczony ( 27.04-12.06.2016)
 5. Promocja obowiązuje w sklepach sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com, za wyjątkiem sklepów typu „outlet”.
 6. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami, kodami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, przecenami i wyprzedażą.
 8. W przypadku wymiany zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe