Regulamin promocji wybrane zabawki do -40% w dniach 15-24.12.2017

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK prowadzonych przez Smyk S.A.. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 15-24.12.2017
 2. Promocja wybrane zabawki do -40% jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK, za wyjątkiem sklepów Smyk Outlet i dla klientów sklepu internetowego smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która od 15.12 do 24.12.2017 roku dokona zakupów wybranych zabawek w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat do – 40% rabatu na nabywane zabawki
 4. Promocja obowiązuje od 15.12 do 24.12.2017
 5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet i na smyk.com
 6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT Cenowy.
 8. Promocja obowiązuje na wybrane i oznaczone zabawki.
 9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 11. a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar.

 12. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 14. Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe