Regulamin promocji „Wszystkie rowerki, hulajnogi, piłki i inne wybrane zabawki do zabawy na dworze latem taniej do -40%” w dniach 12-21.08.2021

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 12-21.08.2021 r.

2. Promocja „Wszystkie rowerki, hulajnogi, piłki i inne wybrane zabawki do zabawy na dworze latem taniej do -40%” przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK Cały dla Małych z wyłączeniem sklepów SMYK typu Outlet.

3. Promocją objęte są bańki, rowerki, hulajnogi, jeździki, zestawy do piasku, dmuchańce, skakanki i deskorolki. Produkty objęte promocją oznaczone są czerwoną metką.

4. W ramach promocji ceny wskazanych zabawek zostaną obniżone. Maksymalna wysokość obniżki cen wyniesie -40%.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet

6. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.

7. Promocja nie łączy się z kuponami, kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

11. Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych SMYK oraz na stronie www.smyk.com.