Regulamin promocji
Weekend z markami: BabySafe, BabyDesign, Espiro, Neno, Lovi
(dalej „Promocja”)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej wyłącznie w wybranych sklepach stacjonarnych  SMYK, wymienionych w punkcie 6 poniżej, prowadzonych przez Smyk SA z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”).

2. Promocja obowiązuje w dniach 24-26 czerwca 2022 r. („Okres obowiązywania Promocji”).

3. Promocja dotyczy produktów marek BabySafe, BabyDesign, Espiro, Neno, Lovi za wyjątkiem produktów wyłączonych na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Produkty promocyjne”).

4. W ramach Promocji każda osoba, która w Okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu Produktu promocyjnego, oferowanego w wybranych sklepach SMYK, otrzyma rabat naliczony przy kasie. Rabat będzie wynosił -15% i naliczany jest od ceny Produktu promocyjnego wskazanej na metce cenowej Smyk.  W przypadku uczestnika programu lojalnościowego SMYK & spółka, który okaże kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka lub poda kasjerowi numer telefonu zarejestrowany w programie lojalnościowym SMYK & Spółka rabat zostanie powiększony i będzie wynosił  -20% od ceny nabywanego Produktu promocyjnego uwidocznionej na metce cenowej Smyk.

5. Promocja przeznaczona jest dla klientów SMYK robiących zakupy w  sklepach SMYK, w których aktualnie prowadzony jest handel detaliczny (to jest sklepach stacjonarnych, które są otwarte dla klientów i w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna) w Okresie obowiązywania Promocji. Jeżeli, w czasie trwania Promocji w stosunku do któregoś ze sklepów Smyk zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia sprzedaży detalicznej –oznacza to wyłączenie danego sklepu z Promocji.

6. Promocja obowiązuje tylko w poniższych sklepach SMYK:

Zielone Arkady Megastore 

ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz

Matarnia Megastore  

ul. Złota Karczma 26 , Gdańsk 80-298

Europa Centralna Megastore 

ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice

Silesia City Center Megastore

ul.Chorzowska 107, 40-101 Katowice

Galeria Korona Kielce Megastore

ul. Warszawska 26,25-312 Kielce

Bonarka City Center Megastore

ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków

Futura Park Megastore 

ul. Profesora Rożańskiego 32, 32-085 Modlniczka

Atrium Felicity Megastore 

Aleja Wincentego Witosa 32, 20-331 Lublin

Galeria Warmińska Megastore 

ul. Tuwima 26, 10-748  Olsztyn

Karolinka Megastore  

ul. Wrocławska 154, 45-837 Opole

Homepark Franowo Megastore 

ul. Szwedzka 6, 61-285 Poznań

Galeria Rzeszów Megastore 

ul Marszałka J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Outlet Park Megastore 

ul. Struga 42, 70-784 Szczecin

Park Handlowy Targówek Megastore

ul. Malborska 39, 03-286 Warszawa

Aleja Bielany Megastore 

ul. Czekoladowa 9, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Centrum Janki  

ul. Mszczonowska 3 , Janki 05-090

7. Założenia Promocji:

7.1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami i wyprzedażą ani innego rodzaju obniżkami cen produktów obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sieci Smyk Cały dla Małych!.

7.2. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

7.3. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym SMYK dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach SMYK w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

9. Organizatorem promocji jest SMYK  S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 PLN (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

10. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com