Regulamin akcji promocyjnej pt. „Super rabaty do -50% 10.10.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 08.10 do 10.11.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK i sklepu internetowego smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która w okresie obowiązywania promocji dokona w sklepie SMYK oraz sklepie internetowym www.smyk.com zakupu produktów objętych akcją otrzyma rabat. Produkty objęte akcją to wybrane, specjalnie oznaczone, ubrania i buty. Wysokość rabatu może różnić się, w zależności od rodzaju produktu. Maksymalna wysokość rabatu to 50%.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet ani w sekcji outlet na smyk.com
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com