Regulamin akcji promocyjnej pt. „Puzzle x2 w dniach 2-12.11.2018 r. za zakup produktów z katalogu”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 2-12.11.2018 r.
  2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 2-12.11.2018 r. dokona zakupu dowolnego produktu z katalogu obowiązującego w dniach 2-12.11.2018 r. otrzyma za zakup tego produktu podwójne puzzle. Warunkiem uzyskania dodatkowych puzzli w programie SMYK & spółka jest okazanie kasjerowi karty programu lub w przypadku zakupów na smyk.com dodanie karty do koszyka zamówienia.
  4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK i na smyk.com.
  5. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym SMYK dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach SMYK:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, dodatkowe puzzle przyznane w ramach promocji zostaną odjęte z konta uczestnika.
  2. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  3. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK oraz na smyk.com.