Regulamin promocji MEGAWEEKEND 20% rabatu 25-27.05.2018

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy stacjonarne SMYK”) w dniach 25-27.05.2018
 2. Promocja MEGAWEEKEND 20% rabatu („Promocja”) przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
 3. W ramach Promocji każda osoba, która 25 ,26 lub 27 maja 2018 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK , otrzyma 20% rabatu na nabywane produkty. Podstawą obliczenie rabatu jest cena regularna danego produktu.
 4. Promocja obowiązuje od 25.05 do 27.05.2018
 5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
 6. Promocja nie łączy się z super rabatami
 7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 8. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT Cenowy.
 9. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, a także nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych lub toreb reklamowych .
 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 11. a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 12. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 13. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe