• Regulamin promocji dodatkowe 20% rabatu od cen wyprzedażowych ubrań i butów w dniach 21.02-24.02.2019

Regulamin promocji dodatkowe 20% rabatu od cen wyprzedażowych ubrań i butów w dniach 21.02-24.02.2019”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 21.02-24.10.2019
 2. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 21.02-24.02.2019 roku dokona zakupów ubrań lub butów z wyprzedaży w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma 20% rabatu na nabywane, objęte wyprzedażą, ubrania i buty.
 3. W ramach promocji, każda osoba, która w dniach 21.02-24.02.2019 roku w sklepie internetowym smyk.com dokona zakupu za  minimum 79 złotych w tym ubrań i butów z wyprzedaży otrzyma 20% rabatu na nabywane, objęte wyprzedażą, ubrania i buty.
 4. Promocja obowiązuje od 21.02.2019 do 24.02.2019.
 5. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 6. Promocja łączy się z PROMOCJĄ 7 ZŁ ZA CZAPKI, SZALIKI I RĘKAWICZKI.
 7. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i sekcji Outlet na smyk.com.
 8. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 13. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.