Regulamin promocji „Puzzle x2 w dniu 11.03.2018”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym smyk.com w dniu 11.03.2018 r.
  2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
  3. W ramach promocji każda osoba spełniająca warunek określony w pkt 2 powyżej, która 11.03.2018 r. dokona zakupów w sklepie internetowym smyk.com wpisując we koszyku zamówienia numer karty programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma (na warunkach określonych Regulaminem Programu lojalnościowego) podwójne puzzle za dokonane zakupy.
  4. Promocja nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych, przy doładowaniu elektronicznie portmonetki e-Wallet ani przy opłacaniu kosztów dostawy.
  5. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
  6. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
  7. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  8. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com
  9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdzie Regulamin Programu Lojalnościowego SMYK & Spółka.

Dołącz do programu lojalnościowego SMYK & Spółka

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe