Regulamin promocji „Koszulki z długim rękawem w dniach 10.09-23.09.2019”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 10.09-23.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów o ile nastąpi ono wcześniej.
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci sklepów SMYK.
 3. Promocja obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych SMYK. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz w sklepie internetowym smyk.com.
 4. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 10.09-23.09.2019 roku dokona zakupu wybranych koszulek z długim rękawem objętych promocją w sklepie stacjonarnym SMYK: (i) kupując 3 (trzy) sztuki zapłaci 39 złotych 99 groszy, (ii) kupując 2 (dwie) sztuki zapłaci 29 złotych 99 groszy,. W przypadku, gdy liczba nabywanych w ramach promocji produktów będzie większa niż trzy to rabat zostanie odpowiednio naliczony w zależności od ilości zakupionych produktów. przykładowo:     
  jeżeli dana osoba nabędzie 3 produkty otrzyma rabat i będzie zobowiązana zapłacić 39,99 zł za 3 produkty.
  jeżeli dana osoba nabędzie 5 produktów otrzyma dwa rabaty, czyli za 3 produkty zapłaci 39,99 zł, a za 2 pozostałe produkty 29,99 zł
  jeżeli dana osoba nabędzie 6 produktów otrzyma dwa rabaty, czyli za 3 produkty zapłaci 39,99 zł, a za 3 pozostałe produkty również 39,99 zł
  jeżeli dana osoba nabędzie 8 produktów otrzyma trzy rabaty, czyli za 3 produkty zapłaci 39,99 zł, za 3 kolejne produkty również 39,99 zł, a za 2 pozostałe 29,99 zł itd.

 5. Produkty objęte promocją są oznaczone zielonymi metkami z napisem promocja.
 6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.
 9. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK oraz na smyk.com, gdzie obowiązuje promocja.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe