Regulamin promocji „Dodatkowe 50 puzzli przy zakupie min. 100 zł w dniu 14.03.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniu 14.03.2018 r.
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
 3. W ramach promocji każda osoba spełniająca warunek określony w pkt 2 powyżej, która 14.03.2018 r. dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK o wartości minimum 100 zł okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma dodatkowe 50 puzzli za dokonane zakupy. Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.
 4. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
 5. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 6. a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 8. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdzie Regulamin Programu Lojalnościowego „SMYK & Spółka.”

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe