Regulamin akcji promocyjnej pt. „3za2 w sklepach stacjonarnych w dniach 28-30.09.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 28-30.09.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci sklepów SMYK
 3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 28-30.09.2018 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK kupując trzy produkty z pośród ubrań i butów otrzyma rabat odpowiadający cenie najtańszego z nabywanych produktów. Ze względów systemowych rabat zostanie naliczony w taki sposób, że cena najtańszego z nabywanych produktów zostanie obniżona i będzie wynosić 1 grosz, a dodatkowo cena jednego z pozostałych nabywanych produktów obniżona zostanie o 1 grosz. W przypadku, gdy liczba nabywanych w ramach promocji produktów będzie stanowić wielokrotność liczby 3 rabat zostanie odpowiednio zwiększony to jest będzie stanowił równowartość cen takiej liczby najtańszych spośród nabywanych produktów która odpowiada liczbie naturalnej będącej ilorazem ilości nabywanych produktów i liczby 3, przy czym jeżeli wartość uzyskana w wyniku dzielenia ilości nabywanych produktów przez liczbę 3 będzie liczbą ułamkową liczbę tą zaokrągla się w dół do liczby naturalnej.

  przykładowo:

  • • jeżeli dana osoba nabędzie 3 produkty otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 3 podzielone przez 3 równa się 1;
  • • jeżeli dana osoba nabędzie 5 produktów nadal otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 5 podzielone przez 3 równa się 1,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej wynosi 1;
  • • jeżeli dana osoba nabędzie 6 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 najtańszych spośród nabywanych produktów, ponieważ 6 podzielone przez 3 równa się 2;
  • • jeżeli dana osoba nabędzie 8 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 ponieważ 8 podzielone przez 3 równa się 2,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej równa się 2;
  • • jeżeli dana osoba nabędzie 9 produktów otrzyma rabat w wysokości 3 najtańszych z nabywanych produktów ponieważ 9 podzielone przez 3 równa się 3, itd.
 1. Jeżeli w puli nabywanych produktów będzie kilka produktów o tej samej cenie będącej jednocześnie najniższą ceną nabywanych produktów rabat zostanie naliczony w wysokości odpowiadającej tej cenie, pomimo że nie można nazwać ją najniższą
 2. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com
 3. Promocja nie łączy się z wyprzedażą
 4. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami
 5. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji „3 za 2”. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.
 6. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820
 7. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.