Regulamin promocji "50% rabatu na drugie tańsze ubranie lub buty objęte wyprzedażą w dniach 18.08-20.08.2017"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 18.08-20.08.2017
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 18,19, lub 20.08.2017 dokona zakupu ubrań lub butów objętych wyprzedażą w sklepie stacjonarnym SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową lub mailową otrzymaną w dniu 18.08.2017 od nadawcy SMYK i zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub poda kasjerowi kod rabatowy zamieszczony w tejże wiadomości lub przekaże kasjerowi wydrukowany kupon załączony do wiadomości mailowej bądź w sklepie internetowym smyk.com wpisując kod rabat50 otrzyma dodatkowe 50% rabatu na zakupione drugie tańsze ubranie lub buty objęte wyprzedażą. Promocja obowiązuje od 18.08.2017 do 20.08.2017. W przypadku zakupu większej liczby produktów niż 2 rabat zostanie naliczony od najtańszych produktów stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych ubrań i butów
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe