Regulamin promocji 50% rabatu na drugie tańsze ubranie lub buty objęte wyprzedażą w dniach 23.08-26.08.2018

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 23.08-26.08.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci SMYK S.A.
 3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 23, 24, 25, 26.08.2018 dokona zakupu co najmniej 2 produktów spośród ubrań lub butów objętych wyprzedażą w sklepie stacjonarnym SMYK lub na smyk.com otrzyma dodatkowe 50% rabatu na zakupione drugie tańsze ubranie lub buty objęte wyprzedażą. W przypadku zakupu większej liczby produktów niż 2  rabat zostanie naliczony od najtańszych produktów stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych ubrań i butów objętych wyprzedażą.
 4. Promocja obowiązuje w  sklepach stacjonarnych sieci oraz sklepie internetowym smyk.com
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w stosunku do produktów sprzedawanych w parach takich jak buty za 1 produkt uznawana będzie 1 para.
 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 11. a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 12. Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym smyk.com odbywać się będą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz regulaminie sklepu internetowego smyk.com.
 13. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.
 14. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe