Regulamin promocji 50% rabatu na drugi tańszy produkt spośród nieprzecenionych ubrań i butów marki COOL CLUB w dniach 09-11.06.2022 r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 09-11.06.2022 r. oraz w sklepie internetowym smyk.com od 8.06.2022 od godziny 15:00 do 13.06.2022 do godziny 23:59.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów Smyk oraz smyk.com.

3. Promocja obowiązuje przy zakupie nieprzecenionych ubrań lub butów marki COOL CLUB z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą (dalej: „Produkty promocyjne”).

4. W ramach promocji każda osoba, która w czasie trwania promocji dokona w sklepie Smyk lub na smyk.com zakupu co najmniej 2 Produktów promocyjnych otrzyma, w momencie zakupu, rabat w wysokości odpowiadającej 50% ceny drugiego, tańszego spośród nabywanych Produktów promocyjnych. W przypadku zakupu większej liczby Produktów promocyjnych rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie naliczony w oparciu o ceny najtańszych Produktów promocyjnych stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych Produktów promocyjnych.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i sekcji Outlet na smyk.com

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

8. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

11. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.