Regulamin promocji 50% rabatu na drugi tańszy zestaw klocków LEGO w dniach 18-20.07.2019

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 18-20.07.2019 lub do wyczerpania zapasów
  2. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 18-20.07.2019 roku dokona zakupu dwóch zestawów klocków LEGO , na tańszy dostanie 50% rabatu
  3. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK
  4. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sklepie internetowym smyk.com
  5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
  6. Promocja nie łączy się z produktami przecenionymi, kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT Cenowy.
  7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.
  8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przy czym, ze względu na fakt, iż warunkiem udziału w promocji jest zakup 2 zestawów LEGO, aby skorzystać z przyznanego klientom przez Smyk S.A. prawa zwrotu pełnowartościowych towarów konieczne jest dokonanie zwrotu wszystkich produktów , których zakup uprawniał klienta do udziału w promocji.
  9. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizatorem Promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  10. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.