Regulamin promocji 40zł rabatu przy zakupach za min.140 zł

 

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 10-12 maja 2018r.
 2. 2. Promocja 40zł rabatu przy zakupach za min 140zł przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
 3. 3. W ramach promocji każda osoba, która 10 ,12 lub 13 maja 2018 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości 40zł.
 4. 4. Promocja obowiązuje od 10. 05 do 12.05.2018r.
 5. 5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK włączając sklep COOL CLUB w Lublinie z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
 6. 6. Rabat jest jednorazowy i zostanie naliczony podczas dokonywania zakupu uprawniającego do rabatu (to jest zakupu za min. 140 zł). Rabat zostanie naliczony w taki sposób, iż ceny wszystkich produktów nabywanych w ramach transakcji uprawniającej do rabatu zostaną obniżone proporcjonalnie, tak aby łączna kwota obniżki wynosiła 40 zł.
 7. 7. Promocja łączy się z super rabatami.
 8. 8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 9. 9. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami. Nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych lub toreb reklamowych
 10. 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 11. 11. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 12. 12. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com