Regulamin promocji 40zł rabatu przy zakupach za min.140 zł

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 17-19 listopada 2017 oraz zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym smyk.com („Smyk.com”) w dniach 17-20 listopada 2017.
 2. Promocja 40zł rabatu przy zakupach za min 140zł przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
 3. Promocja 40zł rabatu na ubrania i buty przy zakupach ubrań i butów za min 140zł przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu internetowego smyk.com.
 4. W ramach promocji każda osoba, która 17 ,18 lub 19 listopada 2017 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości 40zł.
 5. W ramach promocji każda osoba, która 17 ,18 ,19 lub 20 listopada 2017 roku dokona zakupów ubrań i butów za kwotę min 140zł w sklepie internetowym smyk.com otrzyma rabat na nabywane ubrania i buty w wysokości 40zł.
 6. Promocja w sklepach stacjonarnych Smyk obowiązuje od 17. 11 do 19 .11 .2017 , a w sklepie internetowym smyk.com obowiązuje od 17.11 do 20.11.2017.
 7. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK włączając sklep COOL CLUB w Lublinie, z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sekcji Outlet w sklepie internetowym smyk.com.
 8. Rabat jest jednorazowy i zostanie naliczony podczas dokonywania zakupu uprawniającego do rabatu (to jest zakupu za min. 140 zł). Rabat zostanie naliczony w taki sposób, iż ceny wszystkich objętych promocją produktów nabywanych w ramach transakcji uprawniającej do rabatu zostaną obniżone proporcjonalnie, tak aby łączna kwota obniżki wynosiła 40 zł.
 9. Promocja łączy się z SUPER RABATAMI.
 10. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 11. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami. Nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych.
 12. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 13. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

  a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 14. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 15. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com